Visie

Waar staat onze school voor?

Onze uitgangspunten...

Opvoeding
Ouders zijn, vanuit de belofte die ze hebben gedaan bij de doop, het eerst verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. De Schakel ondersteunt de ouders hierin en  neemt als gereformeerde basisschool  hierin ook de verantwoordelijkheid op zich. De Schakel laat zich in de opvoeding van de kinderen leiden door het levende Woord van God, om zo in de lijn van de opvoeding thuis, de kinderen op te voeden tot mensen die God willen dienen in alle levensverbanden.

Onderwijs
Het is voor het geven van onderwijs op De Schakel een belangrijk uitgangspunt om het beste uit de kinderen naar boven te halen vanuit de talenten die zij van God gekregen hebben. Hen te leren leven in relatie met God, met Gods schepping, met de medemens en met zichzelf. We willen met ons onderwijs de kinderen leren wie onze Hemelse Vader is en de kinderen daardoor tot bloei laten komen.

Samenleving
Het is voor De Schakel een belangrijk uitgangspunt dat we in de samenleving vanuit het Woord van God willen leven en werken. Hierbij willen we vorm geven aan de wereld om ons heen.
We zullen de kinderen dan ook moeten leren om als christen in deze samenleving te staan en daarin hun plaats te zoeken en te vinden.

Tulpen op ons visiedocument. Waarom?
“Kind, uniek geschapen. Geliefd en kostbaar in Gods ogen'.

Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich van peuter tot puber. Hierin doorlopen zij verschillende ontwikkelingsfases.

Groei en ontwikkeling zien we ook op andere gebieden zoals van de bloembol naar de tulp. We hebben voor deze vergelijking gekozen omdat we in de polder in het voorjaar veel tulpenvelden zien. Bloembollen zijn opgegroeid tot mooie tulpen in verschillende kleuren, soorten en maten. Er is goed voor de bollen gezorgd zodat ze de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen.

Jonge kinderen komen naar school en leren veel, zowel wat betreft kennis als vaardigheden. Ze ervaren wat hun mogelijkheden zijn. Door bij de ontwikkeling en belangstelling van uw kind aan te sluiten zorgen wij dat  de omstandigheden om tot leren te komen zo optimaal mogelijk zijn. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van een kind. Bij sommigen is er extra instructie of herhaling nodig. Of wat meer individuele aandacht. Zoals sommige tulpen wat extra verzorging nodig hebben om op te bloeien.

Naast de overeenkomsten tussen kinderen zijn er onderlinge verschillen en kunnen doelen aangepast worden aan de ontwikkeling.

In de basisschooljaren komen ze allemaal tot bloei en zijn ze bijzonder zoals ze zich ontwikkelen. Ieder als eigen veelkleurige persoonlijkheid met eigen mogelijkheden. De gaven en talenten die God gegeven heeft, komen tot ontplooiing en kunnen zich verder ontwikkelen in het vervolgonderwijs. Uw kind, geliefd en kostbaar in Gods ogen, waar we samen verantwoordelijk voor zijn om de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen én ervoor te zorgen dat ze hun Schepper en liefhebbende Vader leren kennen!

Klik op onderstaande afbeelding om meer over onze visie in het visiedocument te lezen.

Visie document