Team

Op De Schakel vinden we het belangrijk dat onze leerkrachten gemotiveerd en met plezier hun werk doen. Lesgeven aan kinderen is een teamgebeuren waarbij de gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid een belangrijk accent krijgen.

We zien het onderwijs als dynamisch gebeuren. Er is dan ook bereidheid om steeds op het totale onderwijs en het persoonlijke functioneren daarin te reflecteren om zo te komen tot onderwijsvernieuwing. Daarom streven we naar een werkklimaat waarin positief over elkaar gesproken wordt, eerlijk met elkaar wordt omgegaan en waarin men elkaar wil (laten) helpen.

Het team bestaat uit acht leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een intern begeleidster, een locatiedirecteur en een administratief medewerkster.