Tussenschoolse opvang

Op De Schakel eten alle kinderen op school. De leerkrachten eten samen met de kinderen binnen. Op het bovenbouwplein zijn daarna leerkrachten en op het onderbouw plein zijn er ouders om toezicht te houden op de spelende kinderen.
De vergoeding voor de ouders op het onderbouwplein is verwerkt in de vrijwillige ouderbijdrage.