Schoolplan

Iedere school is verplicht een schoolplan te ontwikkelen. In dit plan wordt het beleid voor de komende vier jaar vastgesteld. In het schoolplan wordt de kwaliteit van het onderijws beschreven op de volgende drie gebieden:

  • Onderwijskundig beleid.
  • Personeelsbeleid.
  • Bewaking en verbetering van de kwaliteit.

Het volledige schoolplan is op te vragen bij Hilda Smit.