School

Onze school is...
Een gereformeerde basisschool met rond de 100 leerlingen in verdeeld over 5 klassen.

Een school...
Waar we elk kind zien als een uniek schepsel van God met recht op onderwijs, een veilige plek en toegespitst op de behoefte van uw kind.

Met een team...
van 15 medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteuners, intern begeleidster en directie), die in liefde, verwondering en bewondering op zoek zijn naar talenten van kinderen. Zodat het kind kan worden zoals God het heeft gemaakt.

Met ouders...
die bewust kiezen voor de christelijke identiteit van de school en hun betrokkenheid laten zien door mee te denken en mee te doen.

De Schakel wil verbinden! Thuis met school. Plezier met leren. Kinderen met Gods Vaderhart.

''Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.''
(3 Johannes 1:4)