Ouderbijdrage

Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage die wordt vastgesteld door de directie van de school in overleg met de Schoolraad. Het
bedrag is dit jaar vastgesteld op € 45,00 per leerling. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor;

  • Excursies.
  • Ouderbetrokkenheid.
  • Feesten en vieringen.
  • Sinterklaasviering.
  • Schoolreisjes.
  • Sport en speldagen.
  • Kamp en afscheidsavond groep 8.

De ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor leerlingen die op 1 januari van het jaar op school zitten wordt een ouderbijdrage verwacht. De ouderbijdrage geldt dus niet een schooljaar maar een kalenderjaar. Via Schoolkassa wordt de ouderbijdrage in maart geïnd.