Aanmelden

We vinden het belangrijk om met elke nieuwe ouder en leerling kennis te maken. Daarom nodigen we geïnteresseerde ouders uit voor een kennismakingsgesprek met één van onze directeuren, Menno van de Merwe of Hilda Smit. In dit gesprek willen we onze nieuwe leerling en zijn of haar ouders leren kennen. Ook willen we graag vertellen over onze school; over onze christelijke identiteit, onze passie om onze leerlingen te vertellen dat ze kinderen van God zijn en geliefd door Hem.
We leggen uit hoe we ons onderwijs vormgeven en hoe we werken en op zoek zijn naar de talenten van onze leerlingen.

We hebben gedurende het jaar verschillende momenten waarop we open zijn voor nieuwe ouders. We hebben twee informatieavonden en één open ochtend. Deze kunt u vrijblijvend bezoeken.
Tijdens deze momenten wordt er onder andere voorlichting gegeven over zaken als identiteit van de school en onze visie op onderwijs. Dit doen wij op een laagdrempelige wijze. Ook worden er mededelingen gedaan over praktische zaken en is er volop ruimte om het gesprek aan te gaan met leerkrachten, kinderen en de ouderraad.

Deze informatieavonden en open dagen worden kenbaar gemaakt via de lokale media, posters en natuurlijk deze site.

Ook kunt u ons ook bellen via 0321-314552 voor een kennismakingsgesprek of voor meer informatie.