Aanmelden

Uw kind wordt over enige tijd 4 jaar en u bent op zoek naar een school? Of uw kind is al ouder, maar u zoekt een nieuwe school voor uw kind? Hier kunt u lezen hoe de aanmelding van een kind op De Schakel in zijn werk gaat.

Wanneer een toekomstige leerling drie jaar wordt, vaak zijn dit broertjes en zusjes van onze leerlingen, ontvangen de ouders een uitnodiging van de school voor de informatieavond. Deze wordt altijd in februari gehouden.  Geheel vrijblijvend kunt u dan onze school bezoeken. Altijd is er tussendoor ruimte voor een gesprek, wij ontvangen u graag. 

Tijdens deze informatieavond wordt er onder andere voorlichting gegeven over zaken als identiteit van de school en onze visie op onderwijs. Dit doen wij op een laagdrempelige wijze. Ook worden er mededelingen gedaan over praktische zaken en is er volop ruimte om het gesprek aan te gaan met leerkrachten, kinderen en de schoolraad. Als u besluit uw kind aan te melden ontvangt u hiervoor inschrijfformulieren. 

Voor kinderen en hun ouders die nog niet bekend zijn op De Schakel wordt deze informatieavond kenbaar gemaakt via de lokale media, posters en natuurlijk deze site. Op deze manier willen we ouders de mogelijkheid geven kennis te maken met onze school. 

Daarnaast organiseren we ook ieder jaar in het voorjaar een open dag. Houd hiervoor ook onze site in de gaten!

Enkele weken voor de vierde verjaardag komt de leerkracht op bezoek om kennis te maken. Omdat we het belangrijk vinden hoe het kind zich in de voorschoolse periode heeft ontwikkeld, vragen we de ouders van kleuters een anamneseformulier in te vullen. Daarop kunnen zij aangeven hoe de ontwikkeling van hun kind is geweest en kunnen bijzonderheden worden vermeld. Ook stellen we het op prijs informatie te ontvangen van bijv. de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf als uw kind daar is geweest. 

U kunt ons bellen via 0321-314552 voor een kennismakingsgesprek of voor meer informatie.